.
KISACA OSMANLI MİLLİYETÇİLİĞİ PDF Yazdır E-posta

Bu makale 1691 defa okunmuştur.

Yazar Abdurrahim Sercan   
Perşembe, 08 Ağustos 2019 15:34

Dün sevgili dostlarıma bir ileti atmıştım. Kaz Dağları İle ilgili.

Çanakkale Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcı olduğunu hemen herkes bilir.
Kaz Dağlarında katliamın asıl nedeni GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ten intikam alma operasyonudur..

Bu sapık düşünceli emperyalizmin uşaklarının gözünü kan bürümüş. Atatürk'ü güya küçücük akıllarınca yok etmek için çalışmaktadırlar
Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk dünya var oldukça yaşayacaktır.
SEYİT ONBAŞILAR, Ve onun şehit arkadaşları 'Birilerine kiralasın, peşkeş çeksin diye bu toplaraklar için savaşmadı'
Unutul masın ki; "Çanakkale’de o zamanın düşmanlarına geçit vermeyen kahramanlardan Seyit Onbaşı.
Yaşamı Kaz Dağlarin'da sürdü. Yaptığı odun kömürünü satıyordu. O ve niceleri, bugünün yönetenleri oraları birilerine kiralasın, peşkeş çeksin diye bu topraklar için savaşmadı.

Kurtuluş Savava'şı sonunda Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. Bu gün yeniden Osmanmlıcılık hortlak gibi karşımıza dikildi. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ten intikam mı alınıyor.. Diye sorası geliyor insanın.,


VI. Vahdettin: Osmanlının son padişahıdır. Vatanın kurtuluşu sırasında arkasına dahi bakmadan İngilizlere sığınmış ve bir İngiliz zırhlısı (Malaya) ile gizlice İstanbul’dan kaçmıştır. San Remo'da ölmüştür.

MUSTAFA KEMÂL ATATÜRK, TÜRK VATANINI VE TÜRK HALKINI SADECE DÜŞMANIN İŞGALİNDEN VE ÇİZMESİNDEN DEĞİL, ÜLKESİNİ FALLA, HURAFEYLE, SAFSATAYLA İDARE EDEN OSMANLI PADİŞAHLARININ DA ELLERİNDEN KURTARMIŞTIR.

DELİSİ, AKILLISI, EVLAT, BABA, KARDEŞ, ANNE, YEĞEN, AMCA, SADRAZAM HATTA TORUNLARINI ÖLDÜREREK VEYA BOĞDURTARAK, ALTI ASIRDAN FAZLA HÜKÜM SÜREN, YAVUZ SULTAN SELİM'DEN SONRA TANRI’NIN YERDEKİ GÖLGESİ OLAN OSMANLI PADİŞAHLARI İŞTE BUNLARDI.

 

CAMİ, MEDRESE, KÖPRÜ YAPMAKTAN VE ŞARKI BESTELEMEKTEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY YAPMAYAN, YARATMAYAN, KEŞFETMEYEN, HER TÜRLÜ YENİLİĞE KAPILARINI KAPAMIŞ OLAN OSMANLI İMPARATORLARI ÖZETLE BUNLARDI.

Şimdi gelelim KISACA OSMANLI MİLLİYETÇİLİĞİNE


Bazı ve özellikle de yerli tarihçiler, Türklerle Osmanlıları, Osmanlıyla Türkleri karıştırırlar.

Oysa ne Osmanlıların ne Osman oğullarının ırk, dil, bayrak, kültür, adalet, hak hukuk, siyaset hatta din olarak bile birbirleri ile soy olarak en yakın bir bağlantıları olmadığı gibi, en ufak bir şekilde benzerlikleri de yoktur.

Şu da bir gerçektir ki, Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey değil Ertuğrul’dur. Ancak Ertuğrul Bey’i çoğu tarihçi Osmanlı İmparatorluğunun Kurucusu olarak kabullenmezler.

Bunun pek çok nedeninin yanında bir neden de Ertuğrul Bey’in hem annesinin hem de babasının Türk olmasıdır. Osmanlının 36 padişahından bir teki dahi Türk asıllı olmadığı gibi, Türk olmayan anneler tarafından dünyaya getirilişleri de göz önüne alındığı zaman babalarının da Türk olmadığı rahatlıkla söylenebilir.

Öncelikle Osmanoğulları kimlerdir?

36 Padişahtan oluşan ve her ne kadar babadan oğula geçtiği söylenen bir saltanat olduğu söylense de arada kardeşlerde hükümdar olmuşlardır.

Osmanoğulları, Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman’dan başlayarak, Vahdettin İle noktalanan bir sülalenin tarihteki adıdır. 1299 da kurulup 17 Kasım 1922’de Vahdettin’in İngiliz Zırhlısı Malaya ya binerek kaçması ile tarihin derinliklerine gömülmüş bir imparatorluktur.

Osmanlı diye bir millet, bir toplum, bir kavim tarihte yoktur. Osmanlılık hiçbir zaman 629 senelik ömrünün herhangi bir devrinde millet haline gelmemiştir, gelememiştir. Zaten 36 padişahtan hiçbiri de böyle bir konu için gayret sarf etmemişlerdir.

 

Bu arada altı yüz otuz altı sene Osmanlı İmparatorluğunda Padişahlık ve Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran seferinden sonra hilâfeti de getirmesi ile hem Padişah hem Halife olan Osmanlı İmparatorlarının kısaca öz geçmişlerine bakalım:

 

1- 1298 - 1326. Osman Bey: Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu. Babası Ertuğrul Bey’dir. Bursa’yı kuşattı. Bizanslılardan ele geçirdiği topraklar üstünde Osmanlı devletini kurdu. Hemen sonrada amcası Dündar Bey’i öldürttü.

 

2- 1326 - 1359. Orhan Bey: Bilinen herhangi bir cinayeti yok. İznik, Kocaeli ve Bursa Orhan Gazi zamanında fethedildi. Oğlu Süleyman Gelibolu’yu, Keşan’ı, Malkara ve Lüleburgaz’ı Osmanlı Devleti’nin topraklarına kattı.

 

3- 1359 - 1389. 1. Murat (Hüdavendigar) : Devletin başına geçer geçmez oğlu Savcı Bey’i öldürttü. Daha sonra kardeşleri Halil ve İbrahim’i boğdurttu. I. Kosova Savaşını kazandı fakat savaş alanında Sırp Kralının damadı Lazar tarafından hançerlenerek öldürüldü.

 

4- 1389 - 1402. I. Beyazıt (Yıldırım) : İlk işi kardeşi Yakup’u öldürtmek oldu. Niğbolu Savaşını (1396) kazandı. Timurlenk ile yaptığı Ankara Savaşı’m kaybederek esir düştü. Esarette iken öldü.

 

5- 1402 - 1421. 1. Mehmet: Kardeşi İsa Çelebiyi ve Şeyh Bedrettin ı boğdurttu. Selçuk ve İzmir Kalelerini zapt etti. Samsun ve Amasya ele geçirildi. Gelibolu’da ilk Osmanlı Donanması kuruldu.

 

6- 1421 - 1451. II. Murat: Kardeşi Mustafa’yı öldürttükten sonra Varna ve II. Kosova Savaşları’nda Yanya, Selânik, Sırbistan ve Macaristan zapt edildi.

 

7- 1451 - 1481. II. Mehmet (Fatih): 1453’de İstanbul’u zapt etti. Karadeniz kıyısındaki pek çok il ve ilçe Fatih devrinde Osmanlı topraklarına katıldı. 1472’de Otlukbeli Savaşı ile Konya ve Karaman zapt edildi. Saltanatın devamı için baba, oğul, kardeş demeden herkesin öldürülmesi konusunu kanunlaştırdı. Bundan sonra önce iki yaşındaki kardeşi Ahmet’i sonra Çandarlı Halil Paşa ve Mahmut Paşaları boğdurttu.

 

8- 1481 - 1512. II. Beyazıt: Kardeşi Cem Sultan’ı boğdurtmak istedi fakat Cem Sultan bir yolunu bularak Rodos’a kaçtı. Orada 13 yıl esir hayatı yaşadı. Venedikliler aracılığı ile kardeşini zehirletti. Kendisi de kısa bir zaman sonra oğlu I. Selim tarafından boğdurularak veya zehirlenerek yolda öldürüldü.

 

9- 1512 - 1520. 1. Selim (Yavuz): Mısırı zapt etti. Sefer sırasında Mekke’den halifeliği getirdi. Mercidabık, Ridaniye zaferlerini kazanarak Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını Arap çöllerine kadar genişletti. Çaldıran Seferi sırasında yol üzerindeki yaklaşık otuz bin Alevi’yi kılıçtan geçirdi. Atalarından geri kalmayarak başta babasını yağlı kementle öldürttü. Sadrazamının kellesini kendi elleriyle kestikten sonra aylarca yanında taşıdı. Yavuz boğdurtma işine kardeşlerinden başladı. Şah, Alem Şah, Mahmut ve Mahmut’un oğulları Mehmet, Musa, Emin, Orhan ve Osman’ı gözünü kırpmadan cellatların eline verdi. Daha sonra büyük ağabeyi Korkut’u boğdurttu. Öz kardeşi Ahmet’le yaptığı Yenişehir Savaşı’nı kazanınca Ahmet’i ağır ağır işkence ile öldürdü ve ölüsünü uzun müddet sergiledi. Amcasının Bursa’da bulunan beş oğlunu İstanbul’a getirterek öldürttü ve oğlu Süleyman’dan başka soyunda akraba bırakmadı.

 

10-1520 - 1566.1. Süleyman (Kanuni): Osmanlı İmparatorluğu Kanuni ile söz de altın devrini yaşamıştır. Osmanlı İmparatorları arasında en meşhur ve en zalim olanıdır. İmparatorluğun sınırları Batıda Viyana kapılarına, Güneyde Mekke/Medine’ye, Kuzeyde Kırım’a, Doğuda İran, Irak ve Kafkaslara kadar uzanmış, Akdeniz Osmanlı’nın gölü haline gelmiştir. Kanuni’nin on üç seferi vardır. Son seferi Zigetvar sırasında vefat etmiştir. Devrinin ünlüleri arasında en önde gelenler Hürrem Sultan, Barbaros Hayrettin Paşa, Mimar Sinan’dır. Preveze Deniz Savaşı Kanuni zamanında kazanılmıştır. İstikbal vaat eden iki oğlunu Mustafa ve Beyazıt’ı gözleri önünde boğdurtmuştur. Mustafa’yı boğmaya kıyamayan cellâtlara yardım ettiği ileri sürülür. Boğdurttuğu torunlarının sayısı bilinmemektedir. Kementle boğdurttuğu sadrazamlar ise şunlardır. Makbul İbrahim Paşa, Kara Ahmet Paşa. Bir bilinmeyeni daha ilâve edelim. Avrupa’da ilk yenilgimizi Muhteşem (!) Süleyman devrinde aldığımız gibi (I.Viyana bozgunu: 1529), Hint Okyanusuna her çıkışımızda mini mini Portekiz’den sopayı yiyip Kızıldeniz’e veya Basra Körfezi’ne tıkılışımız da bu büyük ( ! ) padişah efendimizin devrindedir. Gene onun zamanında dünya keşfedilirken, Hint Okyanusu’na kadırga denen sandallarla açılan ve 1554’te Hindistan da karaya vuran büyük (!) bir amiralimiz, yürüyerek üç senede Hindistan’dan Edirne’ye gelmiş ve meşhur bir kitap (Mirât-ül Memâlik) yazmıştır.

 

Meşhur Kanuni devrinde Osmanlının dışarıda durumu böyleydi de, içeride, hadi Anadolu’yu bir kenara bırakalım, İstanbul’da durum başkamıydı? Esnaf kabadayılara rüşvet vermekten bıkmış, halk hakkını ve hukukunu arayamaz duruma gelmiş, sefalet diz boyu.

 

Kör olmadığı için durumu gören Kanuni Sultan Süleyman bir gün, Ulemayı, Mollaları, Kadıları, Kazaskerleri, Yeniçeri Ağalarını, Beylerbeyini, Vezirlerini ve Veziriazamı huzuruna çağırır:

 

Duyduğuma göre halkın durumu iyi değilmiş, kabadayılar halkı haraca kesmişler, halk bunalmış. Bunun sebebi nedir ve çare nedir?

 

Bu softaların verdikleri cevap bugün Türkiye’nin ana hatlarını oluşturacak niteliktedir:

 

Devletli Hünkârımız! Bütün bunların sebebi medreselerdir (O zamanki üniversiteler). Burada okutulan tıp, matematik, coğrafya ve tarih çocukların aklını karıştırıyor. Bunları kaldırır da yerine din derslerini koyarsanız millet yaramazlıktan vazgeçer.

 

İşte Muhteşem Kanuni, bu öneriler ışığında yeni bir "Eğitim Kanunu” hazırlatır ve hem şimdiki "İmam Hatip” okullarının” hem de “İlâhiyat Fakültelerinin” temellerini atar.

 

Büyük(!) Sultanımız Süleyman’ın Fransa kralı I. François’yı hapisten bir mektupla kurtardığım okuttular mekteplerde. Oysa o François’nın kurduğu Collège de France’ın bugün dünyanın en önemli araştırma kurumlarmdan biri olduğunu biliyor mu bu Osmanlı artıkları.

 

Peki, bizim yüzyılın Padişahı’nın hangi kurumu ayakta kaldı Hangi kurununum insanlığa, ilme, bilime bir faydası oldu? Ama hakkını yememek lâzım kalcı hemde de insanlık var oldukça kalacak bir iş yaptı yaptı ki, aklı başında öz oğlu Şehzade Mustafa’yı Hürrem uğruna katlettirip devleti bir ayyaşa teslim ederek, Osmanlının sonunu kendi kanlı elleri ile hazırladı.

 

11-1566 - 1574. II. Selim/namı diğer Sarhoş Selim: Bu Padişah zamanında Osmanlı imparatorluğu Duraklama Devrice girmiş. İnebahtı Deniz Savaşı’nda Osmanlı Donanması’nın tamamının yakılmasına neden olmuştur. Harem hayatı ve sarhoşluğu ile ün salmıştır Babasına da sadrazamlık yapan Sokollu Mehmet Paşa sayesinde Kıbrıs Osmanlı topraklarına katılmıştır. Cinayet işlemeyen nadir padişahlardandır.

 

12-1574 - 1595. III. Murat: Tahta geçtiği gün kendisine rakip olmasın diye beş kardeşini de ardı ardına boğdurtmasıyla ünlü ilk ve son padişahtır. III. Murat’ın tam 110 çocuğu olmuştur ve bunların çoğu çok kuçuk yaşta iken babalan tarafından boğdurularak öldürülmüşlerdir. Çok sevdiği karısı Safiye Sultan için Yeni Cami’yi yaptırtmıştır.

 

13-1595 - 1603. III. Mehmet: Kardeş öldürme rekoru kıran padişahtır. Tam 19 öz kardeşini öldürtmüştür. 1597’de Tırnakçı Hasan paşayı boğdurttu. Öldüğü zaman hâzinede bir adet altın kalmamıştı, tırnakçı Haşan Paşa’yı da borç alıp ödeyemediği için öldürtmüştür.

 

14-1603 - 1617. 1. Ahmet: Tahta çıktığında sünnet dahi olmamıştı. Avusturya’ya karşı gereksiz bir savaş açmış ve mağlup olmuştur. Zıtvatorok Antlaşması’nı yaparak Osmanlı’nın Balkanlar’da pek çok toprak kaybına neden olmuştur. Celâli İsyanları'nı bastırmak için Kuyucu Murat Paşa’ya emir vererek otuz bin kişiyi öldürtmüştür. Sultan Ahmet Camii ni yaptıran padişahtır.

 

15-1617 - 1618 / 1622 - 1623. 1.Mustafa: İki ayrı dönemde sadece iki yıl padişahlık yapmıştır. Akıl hastası olması nedeniyle Abaza Paşa ve sipahi ayaklanmaları sonucunda tahttan indirildi.

 

16-1618 - 1622. II. Osman (Genç Osman): 12 yaşında tahta çıktı. Hemen kardeşini öldürttü. 16 yaşında iken tahttan indirildi.

Irzına geçildikten sonra Yedikule zindanlarında yeniçeriler tarafından İçtence ile öldürüldü.

 

17-1623 - 1640. IV. Murat: 11 yaşında tahta çıktı. Üç kardeşini Öldürdü. Dördüncüsü deli ve padişah olamaz düşüncesi ile kafamı kurtardı. Fakat IV. Murat’tan sonra Deli İbrahim lakabı ile 9 yıl padişahlık yaptı. IV. Murat, zamanında içkiyi ve tütünü yasakladı. 1638’de Bağdat seferlerini yaptı. 17 yıllık saltanatı sırasında altı sadrazamını öldürttü.

 

18- 1640 - 1648. I.İbrahim (Deli İbrahim): Haliçte balıkların yemesi için denize altın atması ile ünlüdür. Yeniçeriler tarafından tahtan indirilerek öldürülmüştür.

 

19- 1648 - 1687. IV Mehmet (Avcı Mehmet): Tahta çıktığı zaman beş yaşındaydı. Devrinde Celâli ve Yeniçeri isyanları çıktı. İsyanlar sırasında bütün İstanbul talan edildi. Sadrazamı Köprülü Mehmet Paşa’nın sayesinde isyanlar bastırıldı. Viyana seferinden (Önen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı ve annesi Kösem Sultanı Öldürtmesi ile anılır.

 

20- 1687 - 1691. II. Süleyman: 4 yıllık padişahlığı sırasında Osmanlının Belgrat, Mora, Bosna, Hersek gibi toprakları elden çıktı. Yeniçerilerin tekrar isyanı ile İstanbul bir defa daha yağmalandı, Tek başarısı, Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’nın sayesinde Eğriboz Zaferi’nin kazanılmasıdır. Yatağında ölen ve çocuğu olmayan nadir Osmanli padişahlarındandır.

 

21- 1691 - 1695. II. Ahmet: 48 yaşında padişah oldu. Avusturyalılarla Salankamen Savaşı yapıldı ve kaybedildi. Girit bu padişahın devrinde elden çıktı. Sadece Sadrazam Arabacı Ali Paşayı öldürtmüştür.

 

22-1695 - 1703. II. Mustafa: Bu padişah zamanında Osmanlı en kötü devrini yaşamıştır. 1683’de mağlup olacağım bile bile Viyana üzerine yürüdü ve mağlup oldu ve Osmanlının yüz karası Karlofça Antlaşması imzalanarak Macaristan ve tüm civarı kaybedildi. İlk Şeyhülislam bu Padişah sırasında öldürüldü.

 

23- 1703 – 1730 III Ahmet, padişah olduğu gün şehzade İbrahim’i öldürtmüştür. Rus Çarı Deli Petronun Tebriz’e saldırması üzerine Rusya’ya savaş açtı. Neticede Pasarofça Antlaşması imzalandı. Prut Savaşı sırasında yaşanan Baltacı-Katerine ilişkisi de Osmanlının hezimetini kurtaramamıştır. Lâle Devri, Matbaanın getirilmesi bu padişah devrine rastlar. Altı sadrazamını idam ettirmiştir. Patrona Halil isyanı gene bu padişahın devrinde çıkmıştır.

 

24- 1730 - 1754. LMahmut: İlk kapitülasyonlar bu padişah devrinde Fransızlara verildi. İranlılarla savaşıldı, Gence, Tiflis, Revan elden çıktı. Rusya ve Avusturya’ya karşı açılan savaşta mağlup olundu ve Belgrat Antlaşması ile sınırlarımız Balkanların gerisine kadar çekildi. Rumeli Hisarı’ndaki İskele Camii bu devirde yapılmıştır.

 

25-1754 - 1757 III. Osman: Devrinde büyük İstanbul yangım çıkmıştır. Sadrazam Ali Paşa’yı boğdurtmuştur. Vebadan veya şirpençeden öldüğü rivayet edilir.

 

26-1757 - 1774. III. Mustafa: Devleti fal ile idare eden tek padişahtır. Hâzinede altın kalmadığı için ilk iç borçlanma bu devirde yapılmıştır. Bu padişahta sadece iki sadrazam astırtmıştır. Çeşmede Osmanlı donanmasının Ruslar tarafından yakılması devrin en önemli olayıdır.

 

27-1774 - 1789. I. Abdülhamit: Osmanlı İmparatorluğu için yüz karası olan Küçük Kaynarca Antlaşması Ruslarla bu padişah devrinde imzalanmıştır. Kırım Ruslara verilmiştir. Çok sevdiği sadrazamı Halil Hamit Paşa’yı her halde çok sevdiğinden boğdurtmuştur.

 

28-1789 - 1807. III. Selim: Avusturya ve Ruslar’la yapılan Yaş ve Ziştovi Antlaşmaları ile düşmanın Edirne Önlerine gelmesi engellenmiştir. III. Selim, amcaoğlu IV. Mustafa’nın emriyle yeniçeriler tarafından sarayda boğdurulmuştur.

 

29-1807 - 1808. IV Mustafa: Nizam-ı Cedid ordusunu kaldırdı. Alemdar Mustafa Paşa tarafından tahttan indirildi. Yerine II. Mahmut geçti. O’da padişah olur olmaz IV. Mustafa’yı boğdurttu.

 

30- 1808 - 1839. II. Mahmut: Novarin’de Osmanlı Donanması Ruslar tarafından yakıldı. Tanzimat fermanını ilân etti. Yeniçeriliğin kaldırılması sırasında 140 bin kişinin ölümüne neden olduğu tarih sayfalarında yazılıdır.

 

31- 1839 - 1861. L Abdülmecit: Islahat Fermam, Kırım Savaşı ve Kırım elden çıkması bu Padişah devrindedir.

 

32- 1861 - 1876. Abdülaziz: Karadağ İsyanı ile Balkanlardaki tüm topraklar kayıp edildi. Mısır ve Avrupa'ya yaptığı ziyaretlerle hatırlanan Abdülaziz bilek damarlarım keserek intihar etmiştir.

 

33- 1876 - 1876. V. Murat: 36 Osmanlı padişahı arasında en kısa padişahlık yapan kimsedir. Padişahlıktan indirildikten sonra en uzun yaşayan padişahtır. 28 yıl yaşamıştır.

 

34- 1876 - 1909. II. Abdülhamit: Osmanlının çöküş devridir. Ruslarla yapılan Ayastefonos Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu, Edirne’ye kadar Balkanlar’daki, Doğuda da Erzurum'a kadar olan topraklarını kayıp ediyordu. 33 yıl hüküm süren II. Abdülhamit meclisin kararı ile tahtan indirilmiştir. Devrin önemli olayları kısaca şunlardır: Plevne Müdafaası, 93 Harbi, Kıbrıs, Mısır, Tunus, Doğu Rumeli, Bosna ve Girit'in elden çıkması.

 

35-1909 - 1918. V. Mehmet Reşat: Cinayet işlemeyen nadir padişahlardandır.

 

36-1918 - 1922. VI. Vahdettin: Osmanlının son padişahıdır. Vatanın kurtuluşu sırasında arkasına dahi bakmadan İngilizlere sığınmış ve bir İngiliz zırhlısı (Malaya) ile gizlice İstanbul’dan kaçmıştır. San Remo'da ölmüştür.

 

DELİSİ, AKILLISI, EVLAT, BABA, KARDEŞ, ANNE, YEĞEN, AMCA, SADRAZAM ÖLDÜREREK VEYA BOĞDURTARAK, ALTI ASIRDAN FAZLA HÜKÜM SÜREN, YAVUZ SULTAN SELİM'DEN SONRA TANRI’NIN YERDEKİ GÖLGESİ OLAN OSMANLI PADİŞAHLARI İŞTE BUNLARDI.

 

CAMİ, MEDRESE, KÖPRÜ YAPMAKTAN VE ŞARKI BESTELEMEKTEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY YAPMAYAN, YARATMAYAN, KEŞFETMEYEN, HER TÜRLÜ YENİLİĞE KAPILARINI KAPAMIŞ OLAN OSMANLI İMPARATORLARI ÖZETLE BUNLARDI.

 

ZAVALLI ANADOLU HALKIM SAVAŞ MALZEMESİ OLARAK GÖREN VE ALTI ASIR İÇİNDE BU İNSANLARIN BİR SENE DAHİ SAVAŞMADAN, SULH VE HUZUR İÇİN YAŞAMALARINA OLANAK VERMEYEN OSMANLI İMPARATORLARI İŞTE BUNLARDI.

 

ÜLKESİNİN HÂZİNESİNİ BAŞKA ÜLKELERİ HARACA KESEREK DOLDURAN VE ANADOLU’DA İNİM İNİM İNLEYEN HALKTAN ALDIKLARI VERGİLERLE DEVLETİN GİDERLERİNİ SAĞLAYAN, DURAKLAMA VE GERİLEME DEVİRLERİNDE ŞAHSİ İHTİYAÇLARI İÇİN, GALATA BANKERLERİNDEN BORÇ ALAN, ALDIKLARI BORCU ÖDEYEMEYİNCE DE, BİR EMİRLERİ İLE BANKERLERİN KAFALARIM KOPARAN OSMANLI İMPARATORLARI İŞTE BUNLARDI.

 

MUSTAFA KEMÂL ATATÜRK, TÜRK VATANINI VE TÜRK HALKINI SADECE DÜŞMANIN İŞGALİNDEN VE ÇİZMESİNDEN DEĞİL, DELİSİNDEN, ANA-BABA-KARDEŞ KATİLİNDEN, ÜLKESİNİ FALLA, HURAFEYLE, SAFSATAYLA İDARE EDEN OSMANLI PADİŞAHLARININ DA ELLERİNDEN KURTARMIŞTIR.

 

İŞTE; OSMANLIDAN GERİYE KALAN MİRAS BU. İSTER SAHİP ÇIKIN, İSTER REDDEDİN.

 

S.Eriş Ülger’den alıntıdır

Cuma, 09 Ağustos 2019 07:15 tarihinde güncellendi
 
 
mod_vvisit_counterBugün1713
mod_vvisit_counterDün1721
mod_vvisit_counterBu hafta12506
mod_vvisit_counterBu ay19270
mod_vvisit_counterTüm2768077