.
EĞİTİM PDF Yazdır E-posta

Bu makale 2014 defa okunmuştur.

Yazar Abdurrahim Sercan   
Pazar, 10 Eylül 2017 19:22

Türkiye’de EĞİTİM…!  

“Gelişmişlikten İlkelliğe”

AKP’nin 2002 yılında kökten dinci söylemlerle iktidarı ele geçirmesi ile başlayan geriye dönüş özlemi hızla ilerlemeye devam ediyor.

Yeni Osmanlıcılık diye adlandırılan ve de toplumun çok ilkel evrelerindeki koşulların getirdiği sorunlar yeniden güncellik kazanmaya başladı. Ve bu sorunlar devlet politikası olarak hakla dayatılmaya, efsunculuk ve örtünme adı altında topluma zorla bu geriye dönüşü kabullendirmeye çalışılmaktadır.

 

Köktendinci AKP iktidarından önce, tüm dünyada çağdaş laik bir ülke olarak adlandırılan Türkiye ne acı ki AKP İktidarında Ilımlı bir İslam Ülkesi olarak görülmektedir. Hatta Türkiye ile Pakistan aynı kategoride değerlendirilmektedir. ‘ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, görevi sırasında Alman ZDF Televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye’yi İslam Cumhuriyeti olarak değerlendirmiştir. Bkz.Yılmaz Polat:Washington’da Akrobosi Kitabı s. 147

 Ahmet Davutoğlu’nun Başbakan olmasından sonra Yeni Türkiye söylemleri ön plana çıkmaya başladı. Aslında Yeni Türkiye söylemi ile daha çok imam hatip, daha çok kuran kursu, daha çok efsunculuk, daha çok örtünme ve daha çok hırsızlık ve yolsuzluk ve daha çok ahlaksızlık özlemlerini dile getirmektedirler.

İslam düşünürü ve tarihçisi İbni Haldun (1344-1406) (Mukaddime’sinde) şöyle demektedir.”Eğer bir toplum bunamışlık ve kocamışlık sürecine girer de o toplumun devleti kurtuluşun çaresini dinsel ögelerde aramaya kalkışırsa, tanrı bile artık böyle bir toplumu, çöküp çözülmekten kurtaramaz”.

Fatih döneminden sonra, akılcılık çağı hemen hemen yok sayılmış. İlk girişim olarak da  Osmanlı'nın en önemli bilginlerinden olan Takiyüddin el-Râsıd’ın 1577 yılında III. Murat'ın fermanlıyla Tophane sırtlarında kurduğu gözlemevi, Şeyhülislam Kadızâde'nin "Gözlemevleri Bulundukları Ülkeleri Felakete Sürükler" şeklindeki fetvası üzerine 1580'de top ateşiyle yerle bir edilmiştir.

 Batı’daki yeniliklerden ve gelişmelerden, vebadan kaçarcasına korku duyulmuştur. 1444 yılında icat edilen matbaayı, İmparatorluk içindeki azınlıklar, yirmi yıl sonra kullanmaya başladılar. Buna karşın Türk halkı üç yüz yıl gecikme ile matbaayı kullanabildi. O da günümüzdeki anlamda değil.

 Hezarfen Ahmet Celebi; IV. Murat zamanında (1623-1640) yaşamıştır.

Daha o zamanlar ilgi çekici buluşlarıyla tanınmıştır. Yeniliklere düşkündür. İlk kez yapay kanatlarla Galata Kulesi’nden uçarak Boğaz’ı geçmiş Üsküdar’da Doğancılar’a inmiştir. Bu genç yetenek tehlikeli insan sayılarak Cezayir’e sürgün edilmiş ve burada boğdurulmuştur .

Hayat Ansiklopedisi cilt 3 s.1543

 Zonguldak kömürünü bulan Uzun Mehmet’i de aynı zihniyet İstanbul hanlarında boğdurmuştur.

 Yeni Türkiye’de sağlık politkası ise ‘Abdest Suyunun hangi hastalıklara iyi geldiği’ ne yazık ki AKP iktidarı zamanında yazılmıştır ve söylenmiştir.

AKP’nin Özlediği Sağlık Politikasının en güzel tanımına gelince;

Ulu Hakan diye bildiğimiz Sultan Abdülhamit döneminde veba salgını başlamış.

Padişah hazretleri, vebanın kalkması için hangi duaların ve nelerin okunması gerektiğini resmen Ders Vekili’nden sorar. Ders vekili böyle bir salgını önlemede Buhri Şerif’in okunmasını önerir. Meşihat (Din işlerine bakan) Müsteşarı ise bu görüşe katılrnaz: "Salat ve selam" okunrnasını salıklar. Esseyyid Davud Efendi adındaki bir zat ise, 9-10 yaslarındaki çocuklara, akşam-yatsı arasında minarelerden ve yüksek yerlerden "Rahman Sure­ si"ni (Kur’an) okutmanın vebayı önlemede tek çare olduğunu bildirir. Bu olayla ilgili belgeler Yıldız Sarayı’nda 1309 ve 1311 numaralarda kayıtlıdır. (Fahri Belen; Tarih ışığında Devrimlerimiz İst. 1970 s.53)

 Özlenen Eğitim 4+4+4

Özlenen Eğitim Programını 4+4+4 (+4) denilen ucube eğitim sistemi ile hayata geçirmek için aşağıdaki örneklerle İmam Hatiplerler daha da çoğalacak gibi.

Bu örnek;hem acıklı, hem eğlenceli: Balkan savaşının, en karanlık günleri.. Edirne düşmüş, Bulgarlar Çatalca’ya dayanmıştır. Top sesleri İstanbul’dan duyuluyordu.

Devletin "Babı Meşihat Dairesi" (İslâmî işlerin ilmî mes’eleleri ile uğraşan devlet dairesi.), okullara bir genelge gönderir ve genelgeye bir de dua ekler. Bu duanın, okullarda "4444" kez okunacağı buyrulmaktadır. Düşman ancak bu dualarla püskürtülecek ve ülke kurtulacaktır.

Şimdi 4+4+4 israrın nedenini de öğrendik.(Peyami Sefa: Türk İnkılabına bakış)

Artık savaşları dualarla durdurabiliriz. Kurban keserken uyuşturucu kullanmaya gerek yok besmele çek kurbanlıklar acı çekmez.

Aşağıdaki resimde AKP’nin Eğitim Politikasının özüdür

Bülent Arınç kadınların kahkaha atmasına, yine bir yobazın kadınlarla erkeklerin birlikte horon oynamalarına, halay çekmelerine sapıkça yaklaşımı AKP’nin Yeni Türkiye’sinde yaşanmıştır.

O yüzdendir ki; Okullarda folklör yasaklanmıştır.

 İşte AKP’nin ve devlet kafasının sanata bakışının en son örneğidir. Anadolu’da halk Milli Mücadelenin ölüm günlerini yaşamaktadır.

Yıl 1921 lstanbul’da halk tiyatroya gider, bir güldürü seyreder. Bu olay hemen hükümete jurnal edilir; jurnal üzerine "Fetva Eminliği", tiyatroda gülen Müslümanlar için "iman ve nikah" yenilenmesi gerektiğini bir fetva ile duyurur. Sadi Borak Milliyet 21 Kasım 1972.

 Bağımsızlık, Cumhuriyet, İnsan hakları ve eşitlik kavramları ise aşağıdaki örnekte olduğu gibi algılanmaktadır Yeni Türkiye’de

Reisülküttap (Dışişleri Bakanı) Atif Efendi, hazırladığı bir raporda, Fransız Devrimi’ni fitne olarak tanımlıyordu. Bu hareket insanlığı yıkıma götürecek. Volter, Jean Jack Russo gibi düşünürler, "dinsiz kafirlerin teki"y diler: Bunlar dini kaldıracaklar, Cumhuriyet ve eşitliği (müsavat) insanlığın başına bela edeceklerdi. Bunlar, "insan hakları" dedikleri isyan bildirileriyle halkı hükümdarlarına karşı kışkırtmaktadırlar. Cevdet Paşa Tarihi(seçmeler),cilt 1 İstanbul 1973 s.464-465

  Nihayet 15 yıl önce başlayan ortaçağ karanlığına gidiş yolculuğu dur durak bilmeden yoluna devam ediyor. İşte özlenen eğitim sistemi Yavaş yavaş meyvelerini da veriyor.

2107 Türkiye’sinde AKP’li bir gençlik kolu yöneticisi “Dünya düzdür yuvarlak oluşu mason uydurmasıdır. Kuran da da dünyanın düz olmadığı yazılır” ve devam ediyor “Amerikalılar sizi kandırdı Dünya yuvarlak değil düzdür. Dinimiz bunu kabul etmez”.

İşin özü AKP’nin Yeni Türkiye’sinde, Hırsıza hırsız demek suç, Okul Yakmak, Atatürk heykellerini yıkmak, Atatürk’e ve Devrimlerine saldırmak, küfür etmek olmadı Kurtuluş Savaşımızın Simgesi İzmir Marşına karşı IŞID ın suçsuz insanları keserken kullandığı “Allahu ekber sloganı atmak bir kahramanlık olarak nitelendirilirken; Müslüman Kardeşlerin (İHVAN’ın) merkezi de Türkiye oldu. Tabi IŞİD’i de unutmamak gerek.

Bu arada İmam Hatip Okullarına Türkçe konuşma yasağının hayata geçirilmesi İlkokul programlarına Cihat, eklenmesi Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk ve Evrim teorisinin müfredattan çıkarılması için çalışmalar tamamlanmış hayata geçirmek için okulların açılması beklenilmektedir.

Tarikat okullarında, kuran kurslarında, tarikat yurtlarında çocuklara tecavüz nerdeyse her günün konusu olurken, Bu ahlaksızlığı haber yapmak yasak. Çünkü; Ahlaksızlığı yapanlar, daha 11-12 yaşlarında çocukları yakanlar bir tarikata bağlı sapıklarda ondan.

 Ama bu ortaçağ artıklarının unuttukları bir şey var.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN bursa nutku’ ile bize yüklediği yükümlülüğün bilincindeyiz ve bu yükümlülük görevini yapmaya da hazırız: 

NE DİYOR; BURSA NUTKUNDA BÜYÜK ATATÜRK:

“TÜRK GENCİ, DEVRİMLERİN VE CUMHURİYETİN SAHİBİ VE BEKÇİSİDİR. BUNLARIN GEREĞİNE, DOĞRULUĞUNA HERKESTEN ÇOK İNANMIŞTIR. YÖNETİM BİÇİMİNİ VE DEVRİMLERİ BENİMSEMİŞTİR. BUNLARI GÜÇSÜZ DÜŞÜRECEK EN KÜÇÜK YA DA EN BÜYÜK BİR KIPIRTI VE BİR DAVRANIŞ DUYDU MU,

‘BU ÜLKENİN POLİSİ VARDIR, JANDARMASI VARDIR, ORDUSU VARDIR, ADALET ÖRGÜTÜ VARDIR.’ DEMEYECEKTİR. ELLE, TAŞLA, SOPA VE SİLAHLA; NESİ VARSA ONUNLA KENDİ YAPITINI KORUYACAKTIR.

Abdurrahim  Sercan

www.68dayanisma.org

 

 
 
mod_vvisit_counterBugün1219
mod_vvisit_counterDün2266
mod_vvisit_counterBu hafta10619
mod_vvisit_counterBu ay15601
mod_vvisit_counterTüm2824401