.
"SİVİL ÖRÜMCEĞİN AĞINDA" PDF Yazdır E-posta

Bu makale 2202 defa okunmuştur.

Yazar Mustafa Yıldırım/Sivil Örümceği Ağında   
Perşembe, 01 Ocak 2015 13:26
Gazeteci-Yazar Mustafa Yıldırım'ın SİVİL ÖRÜMCEĞİN AĞINDA Kitabından bir bölümü
sizlerle paylaşmak istedim.
18  Adımda Demokrasi
Beyin temizleme, beyne yeni algılama düzeneği yerleştirme, örgütleme, kimlik oluşturma 
ve eyleme geçirme süreci 18 adımda gerçekleştiriliyor.
Kamuoyu oluşturucuları-bizdeki adlandırmayla,
aydınlara, yazarlara, bilim adamlarına yönrlik içeride ve dışarıda,
masrafları karşılayarak, konferanslar çekmek.
Katılımcılarla doğrudan ilişki içinde, ilgili ülke hakkında bilgi almak
ve “düşünce” ve örgütleme” özgürlüğü başlığı altında yeniden yapılanma düşüncesini benimsetmektir.
-Alt örgütler yoksa, hemen Helsinki Nihai Senedi kapsamında Helsinki Yurttaşlar ve Ortak Zemin merkezleri örgütlemek ve koşullar olgunlaştıkça, uzaktan yönlendirilebilecek bir ilişkiler ağı altında insan hakları dernekleri ve benzeri örgütlenmelerin kurulması.
-Yeni propaganda aygıtlarının  (radyo, gazete, dergi, televizyon, video yayını) devreye sokulması. Bilimsel ve mağazşnsel içerikli, insan hakları ilkeleri üstüne sürdürülen tatımların yoğunlaştırılması. İnsan hakları ihlallerinin yaratılmasıyla sürecin hızlandırılması.
-Casuslar yerine yayın muhabirleriyle yerinden bilgi elde etmek için yaygın bir yayıncı eğitim programının gerçekleştirişmesi.
-Bilimsel ve toplumsal konferansların çoğaltılması. Yerel vakıf ve “think tank”  derneklerinin kurulması.
-İşadamları derneklerinin, sendikaların kurulması, varolanların içinde bilimdanışmanlarıyla sızılması. Siyasi partilere eğitim proğramlarıyla, particilik dersleriyle yaklaşarak kadroların yönlendirilmesi, geçliğin “düşünce özgürlüğü” ve “siyasi katılımcılık” propogandasıyla örgütlenmesi.
-Gizli ve yarı gizli istihberat çalışmalarının azaltılması, buna karşılık medya muhbir ağıyla açık ve yaygın istihbarat toplanması, olanaklıysa Amerikan televizyonlarının yerli şubeleriyle yayına geçilmesi, eksik-yanlış bilgilendirmeyle kitlelerin yönlendirilmesi, eğitim-konferans-gezi düzenleyerek yerel medya ile kalıcı bağlar oluşturulması.
-Etnik ayrılıkları güçlendirmek üzere kültür anımsatma progtamlarına başlanarak yerel toplantılardan uluslar arası toplantılara adam taşınması, ulusal-bölgesel tarihin bütünleştirici özelliklerinin azımsanılarak, yerel tarih, yerel kültür araşyırması adı altında en eskiye özlem yaratılması.
-Yanlış ve eksik bilgilendirme: Kitlelerin akıl denetimlerini ele geçirmek üzere yoğun propoganda ve yanlış bilgilendirmeyele tarihsel devlet kurumlarının ve etnik sürtüşmeleri önleyen geleneksel kurumların yıpratılması, toplumsal kimliği karıştırmak içim tarihsel ve toplumsal gelişim gerçeklerini tahrif ederek, yeni kimlikli topluluklaryaratılması.
-Yolsuzluk kampanyaları: “ yerinden yönetim” taleplerini yükselterek, devletin egemenliüinin zayıflatılması, yolsuzluk olaylarını abartarak topluma aşağılık duygusunun yerleştirilmesi, halkın çaresizliğe itilmesi.
-İktisadi ortamı denetleme: Borç ekonomisiyle dalgalanmalar yaratmak üzere, para piyasalarının dışardan gelen uluslar arası vur-kaç tefecilerinee sonuna dek açılması.
-Merkez devlete güvensizlik yaratma: Kritik dönemlerde iktisadi bunalım yaratılmasıyla umutsuzluğa düşürülen yerel sanayicilere ve üreticilere konferans, sempozyum adı altında doğrudan ilişkiye geçilerek, devlet merkezine karşı güvensizlik aşılanması.
-İşadamlarınını örgütleme: Yerel işadamı örgütlerinin ve ilişki bürolarının  kurulması: başına buyruk, devlet denetiminden giderek  uzaklaşan ‘serbest ekonomi’ ve ‘serbest Pazar’ düzeninin kabul ettirilmesi.  
Ulusal sanayinin yıkımı: Ulusal iktisadın çökertilmesi için, ulusal sanayileşmenin ve enerji kaynaklarının yıkıma uğratılması için toplum ile devlet arasında çatışmayı da içerecek biçimde çevreci akımların, örgütlerin desteklenmesi ve ulusal madenciliğin, doğal yakıt üretim kaynakları işletmeciliğinin ulusal egemenlik alanının dışına çıkarılması,
-Orduları ulusaal savunma kimliğinden koparma: Güvenlik güçlerin ulusal yapıların korunmasına yönelik müdahalelerini önlemek için, profesyunelleştirmek. Devlet egemenliğine sahip çıkmaya çalışan orduları geriletmek için, kışkırtmalara başvurularak, ordu yönetimlerinin günlük siyasete çekilmesi, ordu içinde politik tartışma, ordu ile halk arasında cepheleşme yaratılması.
-İnanmış örgüt liderlerinin yeiştirilmesi: Liderlik programlarıyla, güdümlü yeni dünya düzenine tapınan ultra-liberal önderlerin üretilmesi ve yeni partiler kurulması, varolanlara yeni liderler yerleştirilmesi; parti programlarının rejimle hesaplaşmaya yönelik, birer kışkırtma programına dönüştürülmesi.
-Ulusal nunalımlar yaratılması: Ülkede sık sık iktisadi dalgalanma yaratılarak bunalım aralarının azaltılması, Ulusal devlet merkezinin elindeki en önemli güç olan para kaynaklarının, bankaların, devşet şirketlerinin kapatılması, yabancı şitket egemenliğine geç,r,şmesi.
-Ulusal üretim birimlerinin ele geçirilmesi: Yaratılan iktisadi bunalımlar sonucunda, ağır sanayi işletmelerinin, enerji ve iletişim kurumlarının ‘özelleştirme’  adı altında yabancı şirketlere yok pahasına devredilmesi; iktisadi bağımsızlığı pekiştirecek büyük projelerin önlenmesi.
-Silahlı gücün zayıflatılması: İktisadi bunalımı bahane ederek, toprak bütünlüğünü koruma aracı ulusal ordunun, silah donanımlarına, komuta kontrol ve iletişim sistemlerinde yenilenme alımlarının kısıtlanarak, zayıflatılması ve ulusal sınırların gevşetilmesi.
-Devlet  yönetiminin kargaşayla ele geçirilmesi: Seçim darbesiyle egemen devletin ele geçirilmesi, Merkezi direniş olursa, yaygın ve sürekli kitle gösterileri düzenlenmesi. Bu sürecin hızlandırılması için halkı ikna edici etnik çalışmaların düzenlenmesii, ölümle sonuçlanan kışkırtmalarla etnik ya da mezhepsel kşmliklerin kemikleştirlmesi.
-Belediye hizmetlerinin yabancı şirketlere devredilmesi: Yerel yönetimi güçlendirme adı altında, toplumsal hizmetlerin ‘karlılık’ esasına oturan şirketlere devredilmesi için gerekli düşünsel alt yapının oluşturulması.
-Küresl kaynaşmanın yıkımı: “Çok kültürlülük” propogandasıyla toplumsal ortak kültürün temellerinin yıkılması. Din kültürünün parçalanması, geleneksel akışın kesilmesi ve ulusal dayanışmayı  prkiştirici etkisinin yok edilmesi için, “medeniyetler arası diyalog” programıyla, Batı’nın dinsel kurumlarının güdümünde eritilmesi. Böylece azınlık din kurumlarıyşa, ulusal egemenliğin karşısında ortak dinsel cephe oluşturulması.  
Salı, 18 Temmuz 2017 13:49 tarihinde güncellendi
 
 
mod_vvisit_counterBugün826
mod_vvisit_counterDün1672
mod_vvisit_counterBu hafta826
mod_vvisit_counterBu ay8287
mod_vvisit_counterTüm2620488