.
GELİŞMİŞLİKTEN İLKELLİĞE PDF Yazdır E-posta

Bu makale 2433 defa okunmuştur.

Yazar Abdurrahim Sercan   
Pazar, 21 Eylül 2014 10:14

AKP’nin 2002 yılında kökten dinci söylemlerle iktidarı ele geçirmesi ile başlayan geriye dönüş özlemi hızla ilerlemeye devam ediyor.

Yeni Osmancılık diye adlandırılan ve de toplumun çok ilkel evrelerindeki koşulların getirdiği sorunlar yeniden güncellik

kazanmaya başladı. Ve bu sorunlar devlet politikası olarak hakla dayatılmaya efsunculuk ve örtünme adı altında

topluma zorla bu geriye dönüşü kabullenmeye çalışılmaktadır.

Köktendinci AKP iktidarından önce, tüm dünyada çağdaş laik bir ülke olarak adlandırılan Türkiye ne acı ki

AKP İktidarında Ilımlı bir İslam Ülkesi olarak görülmektedir.

Hatta Türkiye ile Pakistan aynı katagoride değerlendirilmektedir.

‘ABD Dışişleri Bakanı Colin Powel, görevi sırasında Alman ZDF Televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye’yi İslam Cumhuriyeti olarak değerlendirmektedir. Bkz.Yılmaz Polat:Washington’da Akrobosi  Kitabı s. 147

Ahmet Davutoğlunun Başbakan olmasından sonra Yeni Türkiye söylemleri ön plana çıkmaya başladı.

Aslında Yeni Türkiye söylemi ile daha çok imam hatip, daha çok kuran kursu, daha çok efsunculuk, daha çok örtünme ve daha çok hırsızlık ve yolsuzluk özlemlerini dile getirmektedirler.

İslam düşünürü ve tarihçisi İbni Haldun (1344-1406) (Mukaddime’sinde) şöyle demektedir.

Eğer bir toplum bunamışlık ve kocamışlık sürecine girer de o toplumun devleti kurtuluşun çaresini dinsel ögelerde aramaya kalkışırsa, tanrı bile artık böyle bir toplumu, çöküp çözülmekten kurtaramaz.

Fatih döneminden  sonra,  akılcılık  çağı hemen  hemen yok sayılmış. İlk girişim olarak da 

"Gök gözlemevi"  (rasathane) tahrip edilmiştir.

Batı'daki yeniliklerden ve gelişmelerden, vebadan kaçarcasına  korku duyulrnuştur. 

1444 yılında icat edilen matbaayı,  Imparatorluk içindeki azınlıklar,  yirmi yıl sonra kullanmaya başladılar.

Buna karşın Türk halklı üçyüz yıl gecikme ile matbaayı kullanabildi. O da günümüzdeki anlamda değil.

Hezarfen Ahmet Celebi, IV. Murat zamanında (1623-1640) yaşamıştır.

Daha 0 zamanlar ilgi çekici buluşlarıyla tanınmıştır. Yeniliklere düşkündür. İlk kez yapay kanatlarta Galata Kulesi'nden  

uçarak  Bogaz'ı geçmiş Üsküdar'da  Doğancılar'a inmiştir. 

Bu genç yetenek  tehlikeli  insan sayılrak  Cezayir'e sürgün edilmiş ve burada bogdurulmuştur .Hayat Ansiklopedisi cilt 3 s.1543

Zonguldak  kömürünü bulan  Uzun Mehmet'i  de aynı zihniyet İstanbul hanlarında boğdurmuştur.

Yeni Türkiye’de sağlık politkası ise Abdest Suyunun hangi hastalıklara iyi geldiği ne yazık ki AKP iktidarı zamanında dillendirlidi. Akp’nin Özlediği Sağlık Politikasının en güzel tanımına gelince; Ulu Hakan diye bildiğimiz  Sultan  Abdülhamit döneminde veba salgını başlamış.

Padişah hazretleri, vebanın kalkrnası için hangi duaların ve nelerin okunması   gerektiğini  resmen  Ders Vekili'nden sorar. Ders vekili  böyle  bir salgını   önlemede    Buhri  Şerif'in  okunmasını önerir.  Meşihat (Din işlerine bakan) Müsteşarı   ise  bu  görüşe katılmaz: "Salat ve selam" okunrnasını   salıklar.   Esseyyid Davud Efendi adındaki bir zat ise, 9-1 0 yaslarındaki cocuklara, akşam-yatsi arasında  minarelerden  ve yüksek  yerlerden  "Rahman  Suresi"ni (Kur'an) okutmanın vebayı  önlemede   tek çare olduğunu bildirir. Bu olayla  ilgili belgeler Yıldız  Sarayı'nda 1309  ve 1311 numaralarda kayıtlıdır.    Fahri Belen:Tarih Işığında Devrimlerimiz, İstanbul 1970 s.53

Özlenen Eğitim Programını 4+4+4+4 denilen ucube eğitim sistemi ile hayata geçirmek için aşağıdaki örnekler

İmam Hatiplerle daha da çoğalacak gibi. Bu örnek :hem acıklı, hem eğlenceli:

Balkan savaşının, en karanlik  günleri.

Edirne  düşmüş, Bulgarlar Çatalca'ya dayanmıştır. Top sesleri  İstanbul'dan duyuluyordu.

Devletin "Babı Meşihat Dairesi" (İslâmî işlerin ilmî mes'eleleri ile uğraşan devlet dairesi.), okullara bir genelge gonderir ve genelgeye  bir de dua ekler.  Bu duanın, okullarda  "4444" kez okunacağı  buyrulrnaktadır.  Düşman  ancak  bu dualarla  püskürtülecek ve ülke kurtulacaktır.  Peyami Sefa :Türk İnkılabına bakış

Aşağıdaki resim AK’nin Yeni Türkiye’sinin Eğitim Politikasını ne de güzel anlatıyor.

falc ve htphane

Bülent Arınç kadınların kahkaha atmasına, Yine bir yobazın kadınlarla erkeklerin birlikte horon oynamalarına, halay çekmelerine sapıkça yaklaşımı AKP’nin Yeni Türkiye'sinde yaşanmıştır.

 

İşte AKP’nin ve devlet kafasının sanata bakışının  en  son örneğidir.

Anadolu’da halk Milli Mücadelenin ölüm günlerini yaşamaktadır.

Yıl 1921 lstanbul'da halk  tiyatroya gider, bir güldürü seyreder. Bu olay,hemen hükümete jurnal  edilir; jurnal üzerine "Fetva Eminliği", tiyatroda gülen    Müslümanlar için "iman ve nikah" yenilenmesi gerektiğini bir fetva ile duyurulur.                                                                    Sadi Borak Milliyet 21 Kasım 1972.

Bağımsızlık, Cumhuriyet, İnsan hakkları ve eşitlik kavramları ise aşağıdaki örnekte olduğu gibi algılanmaktadır Yeni Türkiye’de

Reisülküttap (Dışişleri Bakanı) Atif Efendi, hazırladığı bir raporda, Fransız  Devrimi'ni fitne olarak tanımlıyordu. 

Bu hareket insanlığı yıkıma  götürecek. Volter, Jan Jak Russo  gibi düşünürler, "dinsiz  kafirlerin teki"ydiler:

Bunlar dini kaldıracaklar, Cumhuriyet  ve  eşitliği   (müsavat)   insanlığın başına   bela  edeceklerdi.

Bunlar, "insan hakları" dedikleri isyan bildirileriyle halkı hükümdarlarına karşı  kışkırtmaktadırlar.                                                 Cevdet Paşa Tarihi(seçmeler),cilt 1 İstanbul 1973 s.464-465

 

İşin özü AKP’nin Yeni Türkiye’sinde, Hırsıza hırsız demek suç,

Okul Yakmak, Atatürk heykellerini yıkmak, Askeri birliklerden Türk Bayrağını indirmek kahramanlık olarak adlandırılırken,

nihayet Müslüman Kardeşlerin ( İHVAN’ın) merkezi de türkiye oldu. Tabbi IŞİD’i de unutmamak gerek.

Bu arada İmam Hatip Okullarına Türkçe konuşma yasağının hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanmış bile.

Hala kırmızı çizgiden dem vuran (,)Paşaların kırmızı çizgileri de renk deişitirerek mora dönüştü

Abdurrahaim Sercan 

Salı, 23 Eylül 2014 00:20 tarihinde güncellendi
 
 
mod_vvisit_counterBugün998
mod_vvisit_counterDün1672
mod_vvisit_counterBu hafta998
mod_vvisit_counterBu ay8459
mod_vvisit_counterTüm2620661